Responsive Joomla Template

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops

Innovative Slideshow and Menu.

Selection from Eight different Colors.

Publikacje

Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice

Autor Remigiusz Kijak i Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego zapraszają do lektury najnowszej publikacji, która ukazała się w 2016 roku.

Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice to książka o miłości, o bliskich intymnych relacjach partnerskich i małżeńskich, to rzecz o rodzicielstwie. Narratorami są osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Badania pozwoliły na analizę w głąb ludzkich przeżyć, pragnień, ograniczeń, frustracji, radości i marzeń. Partnerstwo i rodzicielstwo osób niepełnosprawnych jest drogą trudną, niejednoznaczną, pełną komplikacji, ale też drogą pięknych uczuć, nadziei, miłości, odkrywania w sobie najlepszych cech.

Autor przeanalizował zagadnienie miłości, związków i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością intelektualną, i to w dodatku głębszego stopnia. Wziął pod uwagę prawie wszystkie konteksty życia społecznego funkcjonowania par osób niepełnosprawnych – od kontekstu medycznego, poprzez kontekst prawny aż do kontekstu pedagogicznego

 

jeżeli interesuje Cię ta ksiązka możesz ją nabyć tutaj
 

Szanowni Państwo!!

serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej miedzynarodowej konferencji naukowej z cyklu:

OBLICZA SEKSUALNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - WĄTKI ROZPROSZONE/INTEGRUJĄCE SIĘ W PEDAGOGICE SPECJALNEJ

pod tytułem

"Bliskie relacje osób niepełnopsrawnych"

 konferencja odbedzie się w 2017 roku

 już niebawem ukażą się bliższe informacje dotyczące konferencji, m.in. Komunikat 1, formularz zgłoszenia, miejsce konferencji


 

WYKŁADY z cyklu „Rozmowy o seksualności

WYKŁADY FAKULTATYWNE to nowa propozycja Pracowni, którą stanowią 4 cykliczne wykłady mające charakter otwartych debat skoncentrowanych wokół tematyki SEKSUALNOŚCI. Wykłady odbywać się będą cztery razy w roku: wiosną, latem, jesienią i zimą. Tak jak pory roku tak też ludzka seksualność przechodzi przez kolejne fazy rozwojowe, tworząc pewną cykliczną całość.

Seks związany jest integralnie z całą osobowością, wzbogaca rozwój człowieka, rozwija więzi międzyludzkie. Seksualność jest tym czymś, co każdy z nas ma, niezależnie od stopnia społecznej czy życiowej niesprawności.

Read MoreWykłady fakultatywne

Inkluzja jako jedno z najtrudniejszych wyzwań współczesnej edukacji, tak w sensie organizacyjnym, programowym, jak i ideowym stwarza nowe szanse dla uczestników szeroko rozumianego procesu edukacji. Jednak obok niewątpliwych zalet system ten generować może tez szereg zagrożeń. Z jednej strony znosi naznaczenie, z drugiej, przy braku odpowiednich kompetencji, może być narzędziem wykluczenia. Inkluzja to świat „bezbarierowy” w sensie infrastrukturalnym, światopoglądowym, edukacyjnym, komunikacyjnym. Niewątpliwie stajemy przed momentem zmiany, jaka dokonuje się w całej Europie w sensie reorganizacji dotychczasowej edukacji. Szkoła stoi przed nowym zadaniem stania się szkołą zróżnicowaną i zrównoważoną. Jak pisze Iwona Chrzanowska (2014) pojęcie inkluzji „czasami (...) rozumiane jest jako kolejny, wyższy etap w drodze do normalizacji sytuacji nie tylko edukacyjnej osób niepełnosprawnych”. Również, jak zauważa Bogusław Śliwerski (2013) „pedagogika inkluzyjna jest (...) pedagogiką wspólnego mianownika, pedagogiką humanistyczną, która zmusza nauki o wychowaniu do integracji wiedzy o człowieku, jego istocie, losie, doświadczeniach oraz szansach na rozwój potencjału, z jakim przyszło mu żyć we względnie cywilizowanym świecie”. Viktor Lechta (2010) ujmuje pedagogikę inkluzyjną jako nową filozofię „edukacji dla wszystkich“, w ramach której każda osoba traktowana jest jak indywidualność, ze swoimi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi”. B. Śliwerski (2013) trafnie zauważył iż „wszystkie subdyscypliny nauk pedagogicznych potrzebują odnowy dzięki wyzwaniom inkluzji, by przerwać łańcuch nieustannie reprodukowanego koła obojętności, przemocy, znieczulicy na obecność wśród nas tych, którzy nie upominają się z racji swojej niepełnosprawności o żadne, szczególne przywileje, ale o ludzkie zrozumienie jakże skrajnej odmienności warunków ich życia oraz wsparcie”.

 

Read MoreMiędzynarodowa Konferencja "Edukacja Inkluzyjna w Szkole"

SZKOLENIA I WARSZTATY - są formami dwudniowymi 16 godzinnymi, przeznaczonymi przede wszystkim dla terapeutów i wszystkich profesjonalistów pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Cele warsztatów i szkoleń:

  • przybliżenie roli dzieciństwa w kształtowaniu się seksualności człowieka dojrzałego,
  • ukazanie specyfiki adolescencji u osób z intelektualną niepełnosprawnością, z uwzględnieniem zespołu Downa, zespołów genetycznych, niepełnosprawności sprzężonej,
  • omówienie możliwości włączenia wychowania seksualnego w proces edukacji i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, z uwzględnieniem profilaktyki wykorzystywania seksualnego,
  • ukazanie dylematów związanych z dorosłością osób z intelektualną niepełnosprawnością,
  • ukazanie praktycznych rozwiązań problemów związanych z seksualnością osób z intelektualną niepełnosprawnością.
Read MoreSzkolenia i warsztaty

Wydawnictwo Lekarskie PZWL i Remigiusz Kijak polecają książkę „Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualna a rodzina”. Książka jest kolejną pracą autora poruszającą aspekt seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zaprezentowane badania są najnowszymi badaniami z tego zakresu i dotyczą dwóch problemów. Pierwszy to życie seksualne osób niepełnosprawnych i drugi ważny problem to relacje pomiędzy seksualnością a postawami wychowawczymi rodziców badanych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Książka wydana przez wydawnictwo Lekarskie PZWL. Patronat magazyn Integracja i portal niepelnopsrawni.pl.
Kiliknij tutaj - więcej informacji. 


 

Portal niepełnopsrawni.pl oraz Integracja o konferencji Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych – wątki rozproszone w pedagogice specjalnej
Kliknij tutaj po więcej informacji!

 


 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych – wątki rozproszone w pedagogice specjalnej”, została zorganizowana przez Pracownię Badań nad Seksualnością Osób Niepełnosprawnych przy Katedrze Dydaktyki Specjalnej i Psychoedukacji Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, URZĄD MIASTA KRAKOWA, INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE, OFICYNĘ WYDAWNICZĄ IMPULS W KRAKOWIE
KONFERENCJA ODBYŁA SIĘ w dniach 14–15 listopada 2014 r i zgromadziła ponad 200 uczestników.

Read MoreIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych..."