Responsive Joomla Template

Responsive Joomla Template. Works with Mobile, Tablets and Desktops/Laptops

Innovative Slideshow and Menu.

Aktualności

Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice

Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice

Autor Remigiusz Kijak i Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego zapraszają do lektury najnowszej publikacji, która ukazała się w 2016 roku. Autor przeanalizował zagadnienie miłości, związków i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością intelektualną, i to w dodatku głębszego stopnia. Wziął pod uwagę prawie wszystkie konteksty życia społecznego funkcjonowania par osób niepełnosprawnych – od kontekstu medycznego, poprzez kontekst prawny aż do kontekstu pedagogicznego.

 
jeżeli interesuje Cię ta ksiązka możesz ją nabyć tutaj
 

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Oblicza seksualności..."

Szanowni Państwo!!

serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej miedzynarodowej konferencji naukowej z cyklu:

OBLICZA SEKSUALNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - WĄTKI ROZPROSZONE/INTEGRUJĄCE SIĘ W PEDAGOGICE SPECJALNEJ

pod tytułem

"Bliskie relacje osób niepełnopsrawnych"

 

konferencja odbedzie się w 2017 roku

 

już niebawem ukażą się bliższe informacje dotyczące konferencji, m.in. Komunikat 1, formularz zgłoszenia, miejsce konferencji

Wykłady fakultatywne

WYKŁADY z cyklu „Rozmowy o seksualności

WYKŁADY FAKULTATYWNE to nowa propozycja Pracowni, którą stanowią 4 cykliczne wykłady mające charakter otwartych debat skoncentrowanych wokół tematyki SEKSUALNOŚCI. Wykłady odbywać się będą cztery razy w roku: wiosną, latem, jesienią i zimą. Tak jak pory roku tak też ludzka seksualność przechodzi przez kolejne fazy rozwojowe, tworząc pewną cykliczną całość.

Seks związany jest integralnie z całą osobowością, wzbogaca rozwój człowieka, rozwija więzi międzyludzkie. Seksualność jest tym czymś, co każdy z nas ma, niezależnie od stopnia społecznej czy życiowej niesprawności.

Wykłady mają charakter otwarty, są przeznaczone dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat seksualności człowieka, szczególnie człowieka niepełnosprawnego intelektualnie, fizycznie, sensorycznie.

WYKŁAD WIOSENNY

WYKŁAD POPROWADZI pani Bianca Beata Kotoro na temat "Prawdy i mity o seksie stomika"

Bianca Beata Kotoro jest psychoonkologiem, a także psychologiem społecznym, terapeutą oraz psychoseksuologiem. Pierwsza w Polsce zajęła się wypracowaniem metod poprawiających komfort życia społecznego i intymnego osób ze stomią. Jest autorką wielu książek i artykułów z zakresu psychologii, seksuologii, a także sztuki.

BiancaIza 118 n

 • miejsce spotkania Jęczmienna 9 (siedziba Pracowni)
 • wykład otwarty - wstęp wolny, nie obowiązują zapisy
 • w trakcie wykładu zapraszamy na pyszną kawę

WYKŁAD LETNI

WYKŁAD POPROWADZI pani Katarzyna Pachniewska na temat "Rozwój psychoseksualny dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną"

Katarzyna Pachniewska jest absolwentką Wydziału Psychologii (specjalizacja w  zakresie Psychologii klinicznej dziecka, Psychologii rehabilitacyjnej dzieci i młodzieży) i Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja w zakresie Pedagogiki rewalidacyjnej). Ukończyła Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego przy Wydziale Pedagogicznym UW oraz  Podyplomowe Studia Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS w Warszawie  w zakresie Seksuologii Klinicznej. Członek Zespołu ds. Seksualności Osób z Niepełnosprawnością  Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Współpracuje jako wykładowca z Podyplomowymi Studiami Seksuologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS, Strefą Rodzica i Strefą Psyche SWPS. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców oraz specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością. Specjalizuje się w obszarze dziecięcej psychologii klinicznej,  rozwoju psychoseksualnego i seksualności dziecięcej/wieku rozwojowego oraz seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością sprzężoną. Na co dzień pracuje również jako psycholog diagnosta i terapeuta w Poradni Wczesnej Interwencji, Przedszkolu Specjalnym i ORWie.

 • miejsce spotkania wyjatkowo poza siedzibą Pracowni, zapraszamy na ulicę Zamoyskiego 100 do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Krakowie
 • wykład otwarty - wstęp wolny, obowiązują zapisy LISTA ZAMKNIĘTA
 • termin 11 czerwca 2016 godzina 11.15
 • w trakcie wykładu zapraszamy na pyszną kawę

Międzynarodowa Konferencja "Edukacja Inkluzyjna w Szkole"

Inkluzja jako jedno z najtrudniejszych wyzwań współczesnej edukacji, tak w sensie organizacyjnym, programowym, jak i ideowym stwarza nowe szanse dla uczestników szeroko rozumianego procesu edukacji. Jednak obok niewątpliwych zalet system ten generować może tez szereg zagrożeń. Z jednej strony znosi naznaczenie, z drugiej, przy braku odpowiednich kompetencji, może być narzędziem wykluczenia. Inkluzja to świat „bezbarierowy” w sensie infrastrukturalnym, światopoglądowym, edukacyjnym, komunikacyjnym. Niewątpliwie stajemy przed momentem zmiany, jaka dokonuje się w całej Europie w sensie reorganizacji dotychczasowej edukacji. Szkoła stoi przed nowym zadaniem stania się szkołą zróżnicowaną i zrównoważoną. Jak pisze Iwona Chrzanowska (2014) pojęcie inkluzji „czasami (...) rozumiane jest jako kolejny, wyższy etap w drodze do normalizacji sytuacji nie tylko edukacyjnej osób niepełnosprawnych”. Również, jak zauważa Bogusław Śliwerski (2013) „pedagogika inkluzyjna jest (...) pedagogiką wspólnego mianownika, pedagogiką humanistyczną, która zmusza nauki o wychowaniu do integracji wiedzy o człowieku, jego istocie, losie, doświadczeniach oraz szansach na rozwój potencjału, z jakim przyszło mu żyć we względnie cywilizowanym świecie”. Viktor Lechta (2010) ujmuje pedagogikę inkluzyjną jako nową filozofię „edukacji dla wszystkich“, w ramach której każda osoba traktowana jest jak indywidualność, ze swoimi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi”. B. Śliwerski (2013) trafnie zauważył iż „wszystkie subdyscypliny nauk pedagogicznych potrzebują odnowy dzięki wyzwaniom inkluzji, by przerwać łańcuch nieustannie reprodukowanego koła obojętności, przemocy, znieczulicy na obecność wśród nas tych, którzy nie upominają się z racji swojej niepełnosprawności o żadne, szczególne przywileje, ale o ludzkie zrozumienie jakże skrajnej odmienności warunków ich życia oraz wsparcie”.

Trudnej drodze inkluzji, zmianom jakie zachodzą we współczesnej europejskiej szkole, procesom reorganizacji systemu szkolnego, przykładom inkluzji wynikającym z różnych historycznych doświadczeń i uwarunkowań rzeczywistości praktyki edukacyjnej poświęcona będzie Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inclusive education in School Reality”, na którą serdecznie Państwa zapraszam. Konferencja organizowana jest w ramach międzynarodowego projektu badawczego Inclusive Education: Socio-Psychological, Educational and Social Aspects” Erasmus plus - project number No. 2014-1-LT01-KA200-000595.

konferencja edukacja

 

 

konferencja edukacja eng

Szkolenia i warsztaty

SZKOLENIA I WARSZTATY - są formami dwudniowymi 16 godzinnymi, przeznaczonymi przede wszystkim dla terapeutów i wszystkich profesjonalistów pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Cele warsztatów i szkoleń:

 • przybliżenie roli dzieciństwa w kształtowaniu się seksualności człowieka dojrzałego,
 • ukazanie specyfiki adolescencji u osób z intelektualną niepełnosprawnością, z uwzględnieniem zespołu Downa, zespołów genetycznych, niepełnosprawności sprzężonej,
 • omówienie możliwości włączenia wychowania seksualnego w proces edukacji i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, z uwzględnieniem profilaktyki wykorzystywania seksualnego,
 • ukazanie dylematów związanych z dorosłością osób z intelektualną niepełnosprawnością,
 • ukazanie praktycznych rozwiązań problemów związanych z seksualnością osób z intelektualną niepełnosprawnością.

SZKOLENIA I WARSZTATY dla rodziców to specjalnie przygotowane warsztaty dla rodziców osób niepełnosprawnych, dzięki tym warsztatom możliwe będzie poznanie sposobów rozumienia seksualności własnych niepełnosprawnych dzieci, nadania sensu pewnym niepokojącym zachowaniom.

Równolegle proponujemy GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW.

Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina

Wydawnictwo Lekarskie PZWL i Remigiusz Kijak polecają książkę „Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualna a rodzina. Książka jest kolejną pracą autora poruszającą aspekt seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zaprezentowane badania są najnowszymi badaniami z tego zakresu i dotyczą dwóch problemów. Pierwszy to życie seksualne osób niepełnosprawnych i drugi ważny problem to relacje pomiędzy seksualnością a postawami wychowawczymi rodziców badanych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Książka wydana przez wydawnictwo Lekarskie PZWL. Patronat magazyn Integracja i portal niepelnopsrawni.pl.

Kiliknij tutaj - więcej informacji. 

Kalendarz wydarzeń

Niebawem zostanie uruchomiony kalendarz wydarzeń, będzie to skrótowy informator organizowanych przez nas spotkań i iventów oraz kalendarz dzięki któremu umówisz się na wizytę do naszych specjalistów. Wykaz specjalistów i terminy zostaną podane w październiku 2015 roku.

Konteksty Pedagogiczne

Najnowszy numer półrocznika Konteksty Pedagogiczne już dostępny zapraszamy do lektury.
Numer w całości poświęcony problematyce niepełnosprawności w tym aspektów związanych z seksualnością redaktor Numeru Remigiusz Kijak
Kliknij tutaj po więcej informacji!

Portal Niepełnosprawni

Portal niepełnopsrawni.pl oraz Integracja o konferencji Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych – wątki rozproszone w pedagogice specjalnej
Kliknij tutaj po więcej informacji!

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych..."

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza Seksualności Osób Niepełnosprawnych – wątki rozproszone w pedagogice specjalnej”, została zorganizowana przez Pracownię Badań nad Seksualnością Osób Niepełnosprawnych przy Katedrze Dydaktyki Specjalnej i Psychoedukacji Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, URZĄD MIASTA KRAKOWA, INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE, OFICYNĘ WYDAWNICZĄ IMPULS W KRAKOWIE
KONFERENCJA ODBYŁA SIĘ w dniach 14–15 listopada 2014 r i zgromadziła ponad 200 uczestników.

SWOIM HONOROWYM PATRONATEM KONFERENCJĘ OBJĘLI
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA PROF DR HAB JACEK MAJCHROWSKI
J.M. REKTOR UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO PROF DR HAB MICHAŁ ŚLIWA

Na przestrzeni ostatnich lat doświadczyliśmy szeregu zmian, także na płaszczyźnie ludzkiej seksualności. W tym roku mija 30 lat od wydania przez Światową Organizację Zdrowia (1984) postanowień w sprawie zdrowia seksualnego. WHO uznało, iż „zdrowie seksualne jest integracją biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych aspektów życia seksualnego, ważnych dla pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości”.

Dokładnie 20 lat temu Organizacja Narodów Zjednoczonych na konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju (Kair 1994) przyjęła postanowienie iż „zdrowie seksualne jest częścią zdrowia reprodukcyjnego i polega na zdrowym rozwoju seksualnym, równych i odpowiedzialnych relacjach partnerskich, satysfakcji seksualnej, wolności od chorób, niedomagań, niemocy seksualnej, przemocy i innych krzywdzących praktyk związanych z seksualnością”.
Oba postanowienia poskutkowały wypracowaniem standardów Promocji Zdrowia Seksualnego jako podstawy kreowania pozytywnych postaw wobec ludzkiej seksualności.

Niemniej pomimo istotnego wzrostu zainteresowania problematyką seksualności nadal wiele zostało do powiedzenia w zakresie normalizacji życia seksualnego osób niepełnosprawnych. Dziś również mija 20 lat od wydania przez R. Kramer Haller (1994) książki, w której autorka pisze „wszyscy bez względu na fizyczne czy intelektualne deficyty są istotami ludzkimi wyposażonymi w integralna część jaka jest sfera seksualna i maja prawo do jej wyrażania i realizacji, czerpania z niej radości i satysfakcji, traktowania jej jako wpisanej człowiekowi przez naturę”.
Konferencja Oblicza Seksualności osób Niepełnosprawnych wpisuje się w rocznice postanowień WHO i ONZ a także celowo została wpisana w obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Dzień ten został ustanowiony w 1995 roku i proklamowany przez ONZ 16 listopada.

Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem: „Promocja zdrowia seksualnego osób z niepełnosprawnością” i zgromadziła wielu wybitnych badaczy. Niniejsza konferencja była okazją do spotkania specjalistów z zakresu: pedagogiki specjalnej, psychologii, medycyny, filozofii, etyki, polityki społecznej, socjologii, teologii i prawa. Prelegenci w swoich wystąpieniach ukazali współczesne podejścia do kwestii seksualności człowieka widzianej przez pryzmat swojej dziedziny naukowej.

W wystąpieniach końcowych pojawiła się deklaracja iż  „Wraz z rozwojem naszej wiedzy pojawiają się kolejne trudności, dylematy, które powinny znaleźć swoje rozwiązanie, uwzględniające godność osoby ludzkiej. Konkluzje i praktyczne wskazówki mogą stać się inspiracją do zapewnienia godziwego bytu współczesnemu społeczeństwu”.
Wyrażam nadzieję, że Konferencja, była nie tylko miłym spotkaniem naukowym, ale przyczyniła się do współpracy środowisk zainteresowanych tą problematyką.

Z serdecznymi pozdrowieniami w oczekiwaniu na spotkanie po raz czwarty w Krakowie w 2016 roku

Remigiusz Kijak